تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
مبانی بیوفیزیک
ناشر:دانشگاه فردوسی
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا حسین‌دخت - نویسنده: جمشیدخان چمنی
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
مبانی بیوشیمی فیزیک: طیف‌سنجی و رفتار درشت مولکول‌ها در محلول
ناشر:دانشگاه فردوسی (مشهد)
پدیدآور: - نویسنده: کرتیس جانسون - مترجم: محمدرضا حسین‌دخت
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۴۰۰۰