تعداد يافت شده (۱۰) صفحه ۱ از ۱
پژوهش روایی: اصول و مراحل
ناشر:دانشگاه فرهنگیان
پدیدآور: - ویراستار: نعمت‌الله موسی‌پور - نویسنده: محمد عطاران
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
تاریخ دارالمعلمین مرکزی و عالی (1312 - 1297 ش)
ناشر:دانشگاه فرهنگیان
پدیدآور: - نویسنده: شهرام یوسفی‌فر
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اقدام‌پژوهی معلم: بنا نهادن مردم‌سالاری دانشی
ناشر:دانشگاه فرهنگیان
پدیدآور: - مترجم: منیره رضایی - نویسنده: جرالد‌ج. پاین
قیمت:۳۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۱۰۰۰۰
راهنمای موفقیت برای معلمان تازه‌کار: یک راهنمای برنامه‌ریزی شخصی نومعلمان
ناشر:دانشگاه فرهنگیان
پدیدآور: - مترجم: حبیب امانی - نویسنده: متیو هلدمن
قیمت:۶۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۳۰۰۰۰
رسانه‌ها و محیطهای آموزشی - یادگیری
ناشر:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
پدیدآور: - نویسنده: محمدحسن امیرتیموری - ویراستار: نوشین قبدیان
قیمت:۵۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۱۰۰۰۰
شنیدن درآمدی بر تدریس
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
مبانی آموزش ریاضی برای معلمان دبستان و دانشجویان
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
مجموعه مقالات مدرسان دانشگاه فرهنگیان: علوم تربیتی
ناشر:دانشگاه فرهنگیان
پدیدآور: - گردآورنده: فاطمه عباسی - گردآورنده: هادی دهقانی‌یزدلی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
بهسازی کلاس درس (کاربرد اصول علم ذهن، مغز و تربیت)
ناشر:دانشگاه فرهنگیان
پدیدآور: - نویسنده: تریسی توکوهاما-اسپینوسا - مترجم: آزاده بزرگی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ارورزی دانشگاه فرهنگیان
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰