تعداد يافت شده (۱۳) صفحه ۱ از ۱
هیدرولیک کانال‌های روباز (رشته مهندسی عمران)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: حمیدرضا شیبانی - ویراستار: الهام رجبی
قیمت:۸۸۴۰۰۰ قیمت سایت:۸۸۴۰۰۰
هیدرولیک کانال‌های روباز (رشته مهندسی عمران)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: حمیدرضا شیبانی - ویراستار: الهام رجبی
قیمت:۸۸۴۰۰۰ قیمت سایت:۸۸۴۰۰۰
مرجع منحصر به فرد هیدرولیک، پنوماتیک و Automation Studio
ناشر:سهادانش
پدیدآور: - نویسنده: حسین فلاحی‌دهکی - نویسنده: محمد آقامحمدی‌یقین‌پور
قیمت:۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰۰
آبراه جنوب به شمال ایران
ناشر:سایه روشن
پدیدآور: - نویسنده: نقی آقالو
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
قدم صفر هیدرولیک
ناشر:کلید آموزش
پدیدآور: - نویسنده: ایمان سیفی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
هیدرولیک مجاری باز (مهندسی آب خوشه آبیاری و زهکشی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: نگار نورمهناد - ویراستار: محبوبه ابراهیمی
قیمت:۴۸۷۵۰۰ قیمت سایت:۴۸۷۵۰۰
سروهیدرولیک
ناشر:سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
پدیدآور: - مترجم: احمد بناکار - مترجم: پژمان نیک‌اندیش
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آموزش منحصر به فرد هیدرولیک، پنوماتیک و Automation Studio
ناشر:نبض دانش
پدیدآور: - نویسنده: حسین فلاحی‌دهکی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
کاربرد سیستم‌های هیدرولیک و نیوماتیک
ناشر:جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر‌کبیر
پدیدآور: - نویسنده: سیدمهدی رضاعی - نویسنده: حمید باصری
قیمت:۲۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۰۰۰۰
هیدرولیک کانال‌ها: جریان‌های یک‌بعدی ماندگار
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
پدیدآور: - نویسنده: صلاح کوچک‌زاده - نویسنده: نصرت‌الله مقصودی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
هیدرولیک جریان آب در محیطهای متخلخل: مهندسی آبهای زیرزمینی
ناشر:دانشگاه صنعتی امیر‌کبیر (پلی‌تکنیک تهران)
پدیدآور: - نویسنده: ابوالفضل شمسایی
قیمت:۲۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۰۰۰۰
آموزش مهارت هیدرولیک و پنیوماتیک درجه یک و تخصصی بر اساس آخرین استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
ناشر:اتحاد
پدیدآور: - نویسنده: حمیدرضا رستمی
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰