تعداد يافت شده (۴) صفحه ۱ از ۰
اصول پژوهش حقوق
ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
پدیدآور: - نویسنده: ونوس قره‌باغی
قیمت:۳۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۰۰۰۰
روش تحقیق در علم حقوق
ناشر:میزان
پدیدآور: - نویسنده: سیدمحمدعلی پوربخش
قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
روش تحقیق در علم حقوق (به زبان ساده)
ناشر:مخاطب
پدیدآور: - نویسنده: محمدجواد جاوید - ویراستار: محمدرضا سهرابی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
نحوه نگارش پایان‌نامه
ناشر:نشر میزان
پدیدآور: - نویسنده: علی‌عباس حیاتی
قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰