تعداد يافت شده (۱۷) صفحه ۱ از ۱
کوچینگ و آموزش تیم‌کاری
ناشر:الماس دانش
پدیدآور: - مترجم: محبوبه مظاهری
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
ISO 10015:1999: مدیریت کیفیت - خطوط راهنما برای مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان
ناشر:مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
پدیدآور: - مترجم: اباصلت خراسانی - مترجم: مریم پناهی
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
اصول و راهنمای آموزش در سازمان‌ها
ناشر:سخنکده
پدیدآور: - نویسنده: چان جانیس‌فیشر - مترجم: افسانه زمانی‌مقدم
قیمت:۵۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۰۰۰۰
پایش و پیامدسنجی برنامه‌های آموزشی سازمان‌ها
ناشر:سخنوران
پدیدآور: - نویسنده: رضا حسین‌پور - نویسنده: مسعود باغبانی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
چه کسی دم ندارد؟
ناشر:کتاب نیستان
پدیدآور: - نویسنده: داریوش صادقی - نویسنده: فاطمه ندافی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
برنامه‌ریزی عصبی، زبانی (NLP) در زندگی، کار و تجارت برای همگان
ناشر:انتشارات تهران
پدیدآور: - نویسنده: لین کوپر - مترجم: مریم مفتاحی
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
101 تکنیک ساده و سریع برای جذب و حفظ مشتری
ناشر:رسا
پدیدآور: - نویسنده: رنی اونس - مترجم: امیر توفیقی
قیمت:۳۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۰۰۰۰
آموزش و توسعه
ناشر:مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
پدیدآور: - نویسنده: ریموند.ا نو - مترجم: اباصلت خراسانی
قیمت:۲۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۰۰۰۰
آشنایی با روش تدریس "دانشگاهی"
ناشر:فوژان
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا فرزیب
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
آموزش پودمانی از نظریه تا کاربرد
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: حسین خنیفر
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آموزش جامع سازمانی (با رویکرد آموزش بزرگسالان)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: زهرا صباغیان - نویسنده: سهیلا اکبری
قیمت:۲۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۰۰۰۰
مدیریت یادگیری در سازمان‌ها (آموزش و بهسازی منابع انسانی در هزاره سوم)
ناشر:علم استادان
پدیدآور: - نویسنده: کورش فتحی‌واجارگاه - نویسنده: فیروز نوری
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰