توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

استخدامی پرستاری،صادقی،آراه

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۶۹۵۱۲۷

تعداد صفحات :۶۰۰

سال چاپ:۱۳۹۶

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۶۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۶۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

کتاب جامع دکتری مجموعه آب و هواشناسی،بهرامی،آراه
ناشر:آراه،(خانم صادقی زرینی) تهران
قیمت:۳۳۰۰۰۰ ریال
استخدامی آموزش و پرورش،صادقی،آراه
ناشر:آراه،(خانم صادقی زرینی) تهران
قیمت:۵۰۰۰۰۰ ریال
آزمونهای استخدامی و اطلاعات عمومی،صادقی،آراه
ناشر:آراه،(خانم صادقی زرینی) تهران
قیمت:۶۵۰۰۰۰ ریال
استخدامی نیروی انتظامی،شم آبادی،آراه
ناشر:آراه،(خانم صادقی زرینی) تهران
قیمت:۶۰۰۰۰۰ ریال
استخدامی شهرداری ها،رنجبر،آراه
ناشر:آراه،(خانم صادقی زرینی) تهران
قیمت:۳۰۰۰۰۰ ریال