توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی - اداری و اقتصادی کردستان از سال 1299 تا 1320 خورشیدی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۷-۰۶۳-۰

تعداد صفحات :۲۳۴

سال چاپ:۱۳۹۷

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال