صدور 104 پروانه کسب نشر در سال 1397
25/01/1398

جواد رسولی؛ مدیر اجرایی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، عنوان کرد: در سال 1397 از سوی اتحادیه ناشران و کتابفروشان  104 پروانه کسب صادر شده و 93 پروانه کسب نیز تمدید شده است. وی افزود: این صدور و تمدید پروانه کسب برای رسته‌های مختلف کتابفروش، نشر مکتوب و ناشر کتابفروش بوده است. رسولی با اشاره به آمار تفکیکی هر حوزه، توضیح داد: در این میان پروانه کسب برای 43 کتابفروش صادر شده و 52 پروانه کسب کتابفروشی نیز تمدید شده است، همچنین 14 پروانه کسب جدید در رسته ناشر کتابفروش و 10 پروانه کسب در این بخش نیز تمدید شده است. وی تاکید کرد: در حوزه نشر مکتوب نیز 46 پروانه کسب صادر شده و 31 پروانه کسب نیز تمدید شده است. اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از سال 1336 فعالیت خود را آغاز کرده است.