تعداد يافت شده (۲۴) صفحه ۱ از ۲
جامعه‌شناسی سیاسی (رشته علوم سیاسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - ویراستار: سیدمحمد موسوی - نویسنده: محمد لعل‌علیزاده
قیمت:۴۱۶۰۰۰ قیمت سایت:۴۱۶۰۰۰
تحلیل روایات اسلامی 2363
ناشر:سمت ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: هارالد موتسکی - نویسنده: نیکلت بوخوف
قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰۰
دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام (رشته علوم سیاسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: سیدمحمد موسوی
قیمت:۵۰۷۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۷۰۰۰
جامعه‌شناسی سیاسی (رشته علوم سیاسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - ویراستار: سیدمحمد موسوی - نویسنده: محمد لعل‌علیزاده
قیمت:۵۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۰۰۰۰
اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران (رشته علوم سیاسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: سیدمحمد موسوی
قیمت:۴۶۸۰۰۰ قیمت سایت:۴۶۸۰۰۰
انگل‌شناسی پزشکی به انضمام: (قارچ‌شناسی، حشره‌شناسی، تشخیص آزمایشگاهی و تشخیص مولکولی)
ناشر:ادبستان
پدیدآور: - نویسنده: محمد احمدی‌نژاد - نویسنده: راضیه توکلی‌علیایی
قیمت:۵۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰۰
استعداد تحصیلی
ناشر:علمی سنا
پدیدآور: - گردآورنده: سیدمحمد موسوی - گردآورنده: سمیرا فلاح‌پور
قیمت:۱۱۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۹۰۰۰۰
ابوجهاد: صد خاطره از شهید عماد مغنیه
ناشر:روایت فتح
پدیدآور: - نویسنده: سیدمحمد موسوی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
تاریخ تحول دولت در اسلام: (رشته علوم سیاسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا حاتمی - نویسنده: نعمت‌الله توکل‌فر
قیمت:۵۴۶۰۰۰ قیمت سایت:۵۴۶۰۰۰
درمان استسقاء (سیروز کبدی) از دیدگاه طب ایرانی (سنتی)
ناشر:فجر قرآن
پدیدآور: - نویسنده: سیدمحمد موسوی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
درمان سکته‌های مغزی از دیدگاه طب ایرانی (سنتی)
ناشر:زعیم
پدیدآور: - نویسنده: سیدمحمد موسوی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
انتقال جرم،از مبانی پایه تا کاربردهای صنعتی پیشرفته،آسانو،جعفری،د.تربیت مدرس
ناشر:دانشگاه تربیت مدرس ، تهران
پدیدآور: - مترجم: سیدمحمد موسوی - نویسنده: کوئیچی آسانو
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰