تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
طراحی آموزش های مبتنی بر وب،رستمی نژاد،د.بیرجند
ناشر:انتشارات دانشگاه بیرجند
پدیدآور: - نویسنده: اسماعیل زارعی - نویسنده: محمدعلی رستمی
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰۰
الکترونیک دیجیتال
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: ناصر مزینی
قیمت:۳۷۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۷۴۰۰۰۰
موک‌ها: طراحی، کاربرد و مدل‌های کسب و کار
ناشر:بوی کاغذ
پدیدآور: - نویسنده: ژان‌شارل پومرول - مترجم: معصومه مطور
قیمت:۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰۰