تعداد يافت شده (۶) صفحه ۱ از ۰
سه‌سطحی ادبیات اختصاصی چهارم انسانی: 164 سوال نسبتا دشوار، 169 سوال دشوار و 167 سوال دشوارتر
ناشر:کانون فرهنگی آموزش
پدیدآور: - گردآورنده: محمد عابدینی - گردآورنده: زهرا مشایخی
قیمت:۱۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۵۰۰۰
کامپوزیت‌های خودترمیم‌شونده
ناشر:انجمن خوردگی ایران
پدیدآور: - نویسنده: محمد عابدینی
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
مبانی فیزیک: شاره‌ها، موج‌ها، مبانی نور و فیزیک جدید
ناشر:صفار
پدیدآور: - نویسنده: دیوید هالیدی - نویسنده: رابرت رزنیک
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
مبانی فیزیک ج2:الکتریسیته و مغناطیس،هالیدی،نصرتی،و10،صفار
ناشر:اشراقی (صفار) ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: رابرت رزنیک - نویسنده: دیوید هالیدی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
الکتریسیته و مغناطیس ، نایفه ، نصرتی، صفار
ناشر:صفار ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: منیر ح - نویسنده: مورتون ک
قیمت:۴۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰۰
مبانی فیزیک: مکانیک و گرما(ویرایش 10)
ناشر:صفار
پدیدآور: - نویسنده: رابرت رزنیک - نویسنده: دیوید هالیدی
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰