تعداد يافت شده (۱۸) صفحه ۱ از ۲
خوردگی قطعات جوشکاری شده
ناشر:
پدیدآور: - مترجم: ابراهیم حشمت‌دهکردی - مترجم: رسول سپهرزاد
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی eis
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۳۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی eis
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۴۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰۰
طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی eis
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۴۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰۰
طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی eis
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۴۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰۰
طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی eis
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۴۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰۰
طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی eis
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۴۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰۰
طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی eis
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۴۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰۰
آزمون های غیرمخرب(روش فراصوتی)،حشمت دهکردی،انجمن خوردگی ایران
ناشر:انجمن خوردگی ایران
پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم حشمت
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اصول آزمون ذرات مغناطیسی،حشمت دهکردی،انجمن خوردگی
ناشر:انجمن خوردگی ایران
پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم حشمت
قیمت:۱۵۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۵۰۰۰
رزین های پلی یورتان(خواص و کاربرد)،کثیریها،جهادامیرکبیر
ناشر:انجمن خوردگی ایران
پدیدآور: - نویسنده: گروهی از - مترجم: محمود کثیریها
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
استانداردها ، راهنمای آماده سازی سطوح و اعمال پوشش های حفاظتی ، کثیریها
ناشر:انجمن خوردگی ایران
پدیدآور: - نویسنده: محمود کثیریها
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰