تعداد يافت شده (۷) صفحه ۱ از ۱
تفکر و دید استراتژیک (رشته مدیریت MBA)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: محمدتقی امینی - نویسنده: عبدالله درزی
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
شیمی فیزیک 2 (رشته شیمی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: مهران آقایی - نویسنده: حسین آقائی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
دیرینه‌شناسی (رشته زمین‌شناسی کاربردی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: رحیم شعبانیان - نویسنده: محمدرضا کبریایی‌زاده
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۷۰۰۰۰
ساختمان 1
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: داود پرن - نویسنده: مهراندخت عابدینی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
اصول مهندسی جنگل (رشته علوم کشاورزی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: بنی بو - ویراستار: مریم دلدار
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
گردشگری روستایی (رشته جغرافیا)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: نازنین جلیلیان - ویراستار: علی اصلاح‌چی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
نقشه‌ها و نمودارهای اقلیمی (رشته جغرافیا)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: ام‌السلمه بابایی‌فینی - نویسنده: مریم اسماعیلی‌ابوالخیری
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰