تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
تکنولوژی تولید آهن اسفنجی: تبیین فرآیند، تجهیزات و سیستم‌ها
ناشر:شارق
پدیدآور: - نویسنده: سیدحسن میرحسینی - نویسنده: اسدالله فرشاد
قیمت:۲۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰۰
تکنولوژی تولید آهن اسفنجی: تولید، نگهداری و تعمیرات
ناشر:شارق
پدیدآور: - مترجم: سیدحسن میرحسینی - تهیه کننده: اسدالله فرشاد
قیمت:۱۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰۰
راهنمای اوریکلوتراپی: مطابق سیستم‌های غربی و چینی
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: مهری رباط‌جزی
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰۰