تعداد يافت شده (۶) صفحه ۱ از ۰
مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره (با اصلاحات و اضافات)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: سیداحمد احمدی
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰
راهنمایی و مشاوره گروهی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: شکوه نوابی‌نژاد
قیمت:۹۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰۰
فنون و روشهای مشاوره
ناشر:کتاب فکر نو
پدیدآور: - نویسنده: عبدالله شفیع‌آبادی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
مشاوره مدرسه (دیدگاه‌ها و کاربست‌های حرفه‌ای)
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - مترجم: کیانوش زهراکار - نویسنده: تامارا دیویس
قیمت:۳۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰۰
مشاوره مدرسه: توصیف یک الگوی ممتاز و جدید برای مشاوران مدارس
ناشر:روان
پدیدآور: - نویسنده: جان لیترل - نویسنده: جین پترسون
قیمت:۱۹۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۰۰۰
نظارت و راهنمایی آموزشی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: مصطفی نیکنامی
قیمت:۱۲۵۴۴۰۰ قیمت سایت:۱۲۵۴۴۰۰