تعداد يافت شده (۱۷۵) صفحه ۱ از ۱۵
آفتاب‌پرست آبی اناری
ناشر:مشق شب
پدیدآور: - نویسنده: غلامرضا سپاسیان
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
Management
ناشر:جنگل
پدیدآور: - نویسنده: Brian Tracy
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
100 قانون مدیریت (فردی و گروهی)
ناشر:چابک‌ اندیش
پدیدآور: - نویسنده: ریچارد تمپلار - مترجم: مهرویه هاشمی‌نژاد
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
100 نکته کاربردی مدیریت: مدرسه کسب و کار هاروارد
ناشر:امین آتنا
پدیدآور: - نویسنده: ری‌ویو هاروارد‌بیزنیس - مترجم: بهاره پورزادی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
Delegation And supervision
ناشر:جنگل
پدیدآور: - نویسنده: Brian Tracy
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
آنچه مدیران در مورد هوش باید بدانند
ناشر:البرز فردانش
پدیدآور: - نویسنده: صدف امیدوار
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
ارتباط موثر کاربرد "نظریه انتخاب" در مدیریت راهبری
ناشر:آرمان رشد
پدیدآور: - نویسنده: ویلیام گلاسر - مترجم: حسین ثقفی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
77 نقطه ضعف یک مدیر
ناشر:آب خست
پدیدآور: - نویسنده: امیرحسین سیفی
قیمت:۱۴۷۸۴۰۰ قیمت سایت:۱۴۷۸۴۰۰
1404 پیام برای مدیران 1404
ناشر:دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
پدیدآور: - نویسنده: مصطفی قنادها - ویراستار: عاطفه نجیبی
قیمت:۱۰۱۵۴۰۰ قیمت سایت:۱۰۱۵۴۰۰
150 کارگاه عملی مدیریت (تحلیل تجربیات داخلی و خارجی)
ناشر:نورا
پدیدآور: - نویسنده: محمدعلی حقیقی - نویسنده: منصوره معینی‌کربکندی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
28 متفکر تجاری که دنیا را تغییر دادند
ناشر:نشر دایره
پدیدآور: - نویسنده: رایمر ریگبی - مترجم: بابک کریمی
قیمت:۱۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۵۰۰۰۰
اتوبوس انرژی (ده قانون برای بالا بردن انرژی مثبت در زندگی، شغل و کار گروهی)
ناشر:لیوسا
پدیدآور: - مترجم: فیروزه مهرزاد - نویسنده: جان گوردون
قیمت:۹۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰۰